Psychoterapia poznawczo-behawioralna zakłada, że istnieje połączenie pomiędzy myślą, emocją, reakcją fizjologiczną oraz zachowaniem. Zmiana jednego z tych elementów oddziałuje na pozostałe. Podczas terapii uczymy się rozpoznawać, nazywać i modyfikować poszczególne części z tzw. „błędnego koła”, docierając przy tym do kluczowych przekonań na temat siebie, świata i przyszłości. Przyglądamy się, a także sprawdzamy, które z naszych dotychczasowych działań nam służą, a które warto byłoby porzucić, lub zastąpić nowymi.